Szanowni Państwo!

Nasza strona jest w przebudowie, w związku z tym faktem, wszelkie najnowsze informacje i aktualności dostępne są na - Facebooku.

Prosimy o wyrozumiałość - wszystkie informacje na stronie będą na bieżąco uzupełniane.

Dziękujemy także wszystkim Państwu, którzy wspierają nas 1% swojego podatku.

Wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli się z podatku prosimy o dar serca i przekazanie 1% na KTOZ, abyśmy dalej mogli nieść pomoc tym, którzy nas potrzebują.

Aktualności25 lipiec 2019

oświadczenie

Wobec treści umieszczonych na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, którego przewodniczącą jest Agnieszka Wypych, "interpretacji" dotyczącej prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r., do sygn I ACa 581/18 w sprawie z powództwa:
1) Jadwigi Osuch
2) Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
przeciwko Agnieszce Wypych o ochronę dóbr osobistych Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podaje do wiadomości, końcowy fragment uzasadnienia cytowanego wyroku. 

(...) Rozbudowany, kazuistyczny tekst przeprosin, dostosowany do żądań powodów, które pozwana z mocy wyroku jest zobowiązana złożyć, w dostateczny sposób realizuje funkcję kompensacyjną oraz spełnia także funkcje represyjno-wychowawcze.(...)
(...) co do zasady roszczenia niemajątkowe powodów było zasadne, chociaż nie wszystkie twierdzenia pozwów były trafne. Podobnie co do roszczeń majątkowych, które nie zostały uwzględnione, jakkolwiek od naruszenia dóbr osobistych powodów doszło (...)
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w pozwie o ochronę dóbr osobistych wniosło o zasądzenie od pozwanej Agnieszki Wypych kwoty 10000 zł tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny - Stowarzyszenia Otwarte Klatki​​ i w tym zakresie powództwo zostało oddalone.  ​

10 lipiec 2019

Oświadczenie Zarządu KTOZ w sprawie wyroku.

         W związku z wpisem na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 05 lipca 2019 r. odnoszącego się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. z powództwa Jadwigi Osuch oraz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krakowie przeciwko Agnieszce Wypych o ochronę dóbr osobistych, Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w dniu 09.07.2019 podjął uchwałę o publikacji w całości obydwu wyroków I i II instancji zapadłych w sprawie.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził między innymi:

Część przedstawionych zdarzeń nie polegała bowiem na prawdzie… Nadto część zdarzeń została przedstawiona  tendencyjnie, oczywiście została wyjaskrawiona i przesadzona, a nawet przedstawiona w sposób wprowadzający w błąd odbiorcę, po to aby podbudować zasadniczą tezę listu (czyli ogólnie rzecz ujmując tezę o rażących nieprawidłowościach w postępowaniu powodów) i zawarte w nim na wstępie żądanie skierowane do Prezydenta m. Krakowa (natychmiastowego wstrzymania finansowania - przypis KTOZ). Jako takim upublicznionym zarzutom zabrakło wyważenia i umiaru, niezbędnego respektu i poszanowania dóbr osobistych opisanych w nim podmiotów. Na ewidentny brak obiektywizmu w krytyce pozwanej pod adresem powódki świadczy zaś fakt, że piętnuje ona podejmowane przez powódkę działania w sferze społecznej także z tej przyczyny, że powódka była sędzią (obecnie w stanie spoczynku), o czym wspomina zresztą w liście otwartym, nie dostrzegając takich nieprawidłowości po stronie świadka Moniki Krzyżanowskiej – wieloletniego członka zarządu powodowego towarzystwa, której osoba bliska także była zatrudniona w schronisku, i która również jest sędzią. Co więcej pozwana stwierdza, że list napisała także „w obronie Moniki Krzyżanowskiej”. Opisane działanie pozwanej nie może więc być bezkrytycznie aprobowane."

      Nadto wpis na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt wybiórczo przedstawia treść zeznań Szymona Ziemka z których to mogłoby wynikać, że został on zatrudniony w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami jedynie na podstawie osobistej decyzji Jadwigi Osuch. W związku z powyższym Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oświadcza, że decyzje o zatrudnieniu Kingi Osuch i Szymona Ziemka zostały podjęte kolegialnie, tak jak i wszystkie inne decyzje Zarządu KTOZ.

 

27 czerwiec 2019

Pracownik poszukiwany!

PRACA DLA KIEROWCY INTERWENCYJNEGO W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W KRAKOWIE.

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko Kierowca Interwencyjny:

WYMAGANIA:

- prawo jazdy kat.b,

- dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),

- odporności na stres,

- umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych (np. odławianie zwierząt rannych lub chorych itp.),

- wysoka empatia w stosunku do zwierząt,

- umiejętność organizacji swojego czasu pracy,

- wysokie zdolności interpersonalne.

ZALETY:

- ciekawa praca dla osób preferujących aktywny tryb,

- satysfakcja płynąca z niesienia pomocy zwierzętom poszkodowanym,

- brak monotonii

– współpraca ze służbami miejskimi, współpraca z UMK, współpraca z lecznicami weterynaryjnymi, pomoc w organizacji wydarzeń promocyjnych.

OFRERUJEMY:

- umowę o pracę,

- dostęp do prywatnej opieki medycznej,

- elastyczne godziny zatrudnienia,

- finansowanie niezbędnych szkoleń,

- ciekwawa praca dla osób preferujących aktywny tryb życia,

- stabilne zatrudnienie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na jeden z adresów mailowych : biuro@schronisko.krakow.pl lub ktoz@ktoz.krakow.pl Prosimy o ustosunkowanie się w dokumentach aplikacyjnych do stawianych oczekiwań oraz zawarcie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia PE i RUE nr 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji." Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

27 czerwiec 2019

Zapraszamy na Marsz Azylanta!

Już 29 czerwca serdecznie zapraszamy wszystkie adopciaki oraz te psiaki, które nie zostały adoptowane ze schroniska na IX już Marsz Azylanta! Tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe ponieważ świętować będziemy również 25-lecie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Start o godz.10:00 z Bulwarów Wiślanych przy Moście Dębnickim. Następnie uroczysty przemarsz psiaków (właściciele mile widziani ;)) pod Pomnik Dżoka, gdzie czekać będzie wiele atrakcji: wybory psiego króla i królowej, pokaz szkolenia psów w wykonaniu szkoły HITT DOG - szkolenie psów, darmowe chipowanie, warsztaty robienia mat węchowych oraz zabawek dla psów i kotów, kącik psiego spryciarza, fotobudka oraz możliwość zdjęcia w zabytkowym motocyklu, pokaz iluzji i szkolenia gołębi, malowanie psich portretów, groomerzy - upominki, dmuchańce oraz wiele innych... :) Prowadzenie imprezy - Łukasz Lech, oprawa muzyczna - Magda Hanausek. Zwierzaki - szykujcie się 💪🐩🐕🐾💗

14 czerwiec 2019

Uwaga poszukiwany pielęgniarz zwierząt.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

PIELĘGNIARZ ZWIERZĄT

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie ( mile widziane wykształcenie kierunkowe) ,

– samodzielność,

– odpowiedzialność,

– umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność i elastyczność

– praca w systemie zmianowym,

– odpowiedni stosunek do zwierząt domowych,

– podstawowa znajomość zachowań zwierząt.

Oferujemy:

– ciekawą pracę ze zwierzętami,

– możliwość rozwoju i samorealizacji,

– stabilne zatrudnienie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na jeden z adresów mailowych :

biuro@schronisko.krakow.pl lub ktoz@ktoz.krakow.pl

Prosimy o ustosunkowanie się w dokumentach aplikacyjnych do stawianych oczekiwań oraz zawarcie następującej klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia PE i RUE nr 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji." Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

10 czerwiec 2019

UWAGA NA UPAŁY

,,Najwyższą wartością jest życie i na każdym człowieku spoczywa nieograniczona odpowiedzialność za świadomą ochronę wszystkiego, co żyje.”

Wysokie temperatury powietrza są niebezpieczne nie tylko dla zdrowia i życia ludzi. Również zwierzęta domowe jak i te dziko żyjące, są w te dni narażone na przegrzanie, a nawet udar cieplny.

Dlatego apelujemy do wszystkich zwierzolubnych firm (sklepów, biur, marketów, restauracji) o wystawianie misek z wodą w jakimś zacienionym miejscu. 
Jak wiemy poza psami i kotami, które żyją wokół nas są też ptaki, jeże, i inne małe gryzonie, które w okresie upałów nie mają gdzie napić się wody.

Pamiętajmy także, że takie gatunki zwierząt jak: króliki, świnki morskie, chomiki, papużki, w upały nie powinny być wystawiane na balkony i działki „dla zdrowia”. W gorące dni zapewnijmy im cień.

W czasie upałów szczególnej pomocy potrzebują dzikie ptaki i inne wolno żyjące zwierzęta. Skorzystają one chętnie z wody udostępnionej w płaskich naczyniach, ustawionych w cieniu. Apelujemy do mieszkańców, zwłaszcza tych z domków, wystawcie w ogrodzie naczynie z wodą. Ten drobny gest może przynieść ulgę niejednemu stworzeniu. Nie bądź obojętny! POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ LATO!

Ograniczmy wychodzenie na spacery z czworonogami w godzinach 10-16. Jeśli już wyszliśmy z naszym pupilem na spacer, to pod żadnym pozorem nie zostawiajmy go na nasłonecznionym miejscu.

Pamiętaj, upał zabija. Zabójcze dla zwierzęcia, może być zarówno wielogodzinne zamknięcie na wystawionym na słońce balkonie, jak i zamknięcie w samochodzie. Już 10-20 minut przegrzania zwierzęcia może skończyć się jego śmiercią.

Wszelkie informacje o błąkających się zwierzętach (porzuconych, zagubionych), a także pozostawionych w pojazdach, należy niezwłocznie zgłaszać do: 
- Schroniska (całodobowo) - tel. 12 429 92 41
- KTOZ (8-16) - tel. 12 421 77 72, 
- Straży Miejskiej (całodobowo) tel. 986

 

 

 

 

 

 

09 maj 2019

Dziękujemy Zooplus.pl

Dzięki programowi "Zapunktuj pomocą !"  firmy zooplus.pl oraz klientom biorącym w nim udział nasi podopieczni otrzymali niesamowite prezenty o wartości 31 500 złotych!!!

Dzięki Waszej pomocy jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący tzw. "koci sezon" – jest to okres trwający zazwyczaj od czerwca do późnej jesieni, kiedy to do Schroniska przywożone są dosłownie setki kociąt z całego miasta. Często chore, zaniedbane - takie maleństwa wymagają specjalnej troski, a właściwe żywienie często przesądza o tym czy wdrożone leczenie zadziała. Wysokiej jakości karma jaką dla nich otrzymaliśmy dzięki programowi, na pewno pomoże uratować niejedno kocie życie. Dodatkowo takie akcesoria jak zabawki, Feliway, poidła, drapaki pozwolą zadbać o ich psychikę i socjalizację.

Dla psiaków z kolei tym razem przyszedł ogromny zapas dobrej suchej karmy dla psów starszych, konserwy, miski przeznaczone dla szczeniąt, posłania które są trwałe i można je dezynfekować.

Maszynka do ambulatorium oraz klatki kennel. Ogromnie dziękujemy zooplus.pl i osobom przekazującym swoje punkty bonusowe za ogromną pomoc i wsparcie !!!

Więcej o programie, który cały czas trwa na stronie -> <>

 

07 maj 2019

oświadczenie o unieważnieniu postępowania.

24 kwiecień 2019

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu.

Wszelkie informacje dostępne TUTAJ

 

24 kwiecień 2019

Przetarg

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

Wszelkie informacje dostępne TUTAJ