KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor




REKLAMA






















stat4u
Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

32013
października
Akcja adopcyjna pod pomnikiem Dżoka
zapraszamy 20.10.2013 od 12.00 do 16.00

Czipowanie przez lek.wet. Sławomira Szpeyera w godzinach 12.00 - 14.00

 Podczas akcji adopcyjnej będzie można kupić ciekawe gadżety i wspomóc naszych podopiecznych.







32013
października
Oświadczenie

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie współpracuje z Fundacją Psi Los oraz nie zbiera pieniędzy za pośrednictwem tej fundacji, ani jej Prezesa.
Prezes Fundacji Psi Los Andrzej Bogusław Jaworski nie jest kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Andrzejem Krzysztofem Jaworskim. 






22013
października
Rusza nabór wolontariuszy
zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zawiadamia, że rusza nabór wolontariuszy.

Potrzebujemy osób chętnych do udziału w :

- zbiórkach karmy dla bezdomnych zwierząt
- zbiórkach darowizn do puszek kwestarskich
- akcjach adopcyjnych zwierząt
- imprezach charytatywnych i promocyjnych

Jeżeli jesteś chętny(a) do pomocy bezbronnym zwierzętom
zapraszamy do biura KTOZ przy ul. Floriańskiej 53
poniedziełk, środa, czwartek, piątek 8.00 - 16.00, wtorek 10.00 - 18.00






12013
października
Wielka zbiórka książek
książki można przynosić do biura KTOZ ul. Floriańska 53






12013
października
III Wybory Najsympatyczniejszego Prokocimskiego Psa
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego oraz KTOZ zapra­szają

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego zapra­sza na:

III Wybory Najsympatyczniejszego Prokocimskiego Psa

12 X 2013, godzina 11:00

zapisy psów od godziny 10:30

w ogro­dzie przy budynku MDK ul. Na Wrzosach 57

Zapisy psów pod nume­rem:
12 658 37 94
do dnia: 08.10.2013

W Programie:
– Agility — pokaz szko­le­nia psów
– fizy­ko­te­ra­pia zwie­rząt — pokazy reha­bi­li­ta­cji
– kącik gro­omer­ski: pie­lę­gna­cja uszu, pazu­rów, sier­ści
– dar­mowe kon­sul­ta­cje wete­ry­na­ryjne
– zabawy na karu­zeli i tram­po­li­nie
– zbiórka pie­nię­dzy na rzecz Krakowskiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt






Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ