KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Kajtek
REKLAMAstat4u
Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

152013
września
Akcja adopcyjna pod Pomnikiem psa Dżoka
serdecznie zapraszamy do adopcji piesków i zwracamy się z prośbą o wrzucenie karmy do naszego koszyka


252013
sierpnia
Wielka zbiórka karmy
ponad 120 kotów czeka na Twoją pomoc

Najbardziej kociaki potrzebują konserw dla kotów dorosłych i juniorów


182013
sierpnia
Terminarz wizyt dla wolontariuszy
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Z radością informujemy o nowej aplikacji stworzonej dla wolontariuszy (dostępnej poprzez stronę Schroniska) – ma ona głównie na celu rejestrację wizyt wolontariuszy w Schronisku, daje możliwość sprawdzenia przewidywanego 'obłożenia' na dany dzień, podglądu co do częstotliwości spacerów poszczególnych boksów itp. Mamy nadzieję, że dzięki temu systemowi wzrośnie efektywność Waszej pomocy.
Z systemu można już korzystać (do czego zachęcamy) – osoby które miałyby jakieś pytania odnośnie aplikacji, nie wiedzą 'jak zacząć' lub miałyby jakieś uwagi odnośnie systemu zapraszamy 24.08.2013 o godzinie 9.30 do Schroniska na małe spotkanie szkoleniowe.

Zapraszamy na stronę schroniska www.schronisko.krakow.pl


182013
sierpnia
Dziękujemy
w imieniu naszych podopiecznych

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i hojne dary podczas akcji adopcyjnej

pod Pomnikiem Dżoka 11.08.2013


 

Udało nam się zebrać:

1942,04 zł oraz 245 kg karmy dla psów i kotów

Trzy pieski znalazły nowy dom

 


Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje adopcyjne


152013
sierpnia
Wyniki kontorli w KTOZ
w zakresie wydatkowania 1% podatku

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że została przeprowadzona kontrola w naszym Stowarzyszeniu przez inspektorów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie:

- spraw organizacyjnych Stowarzyszenia
-  rozliczenia wydatków dokonanych z otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
W wyniku kontroli ustalono, że objęte kontrolą wydatki zostały dokonane na cele określone w Statucie i KRS organizacji, zatem zgodnie z wymogiem art. 27 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dokumenty objęte kontrolą spełniały wymogi określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach prawidłowo wskazano źródła finansowania wydatku z 1%.
Stosownie do zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie KTOZ jako organizacja pożytku publicznego zamieszcza swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności na stronie www.pozytek.gov.pl/bazasprawozdan

Kontrolujący KTOZ inspektorzy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń i zaleceń po kontrolnych.  

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ