KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor
REKLAMA


stat4u
Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

172014
marca
Przedszkolaki dla bezdomniaków


 


172014
marca
Umarła w męczarniach, a Sąd umarza postępowanie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, II Wydział Karny, na skutek zażalenia KTOZ, postanowieniem z dnia 14 marca 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Stan faktyczny był bezsporny. W upalnym czerwcu 2013 na terenie Krakowa, suczka Aksa rozpoczęła poród co najmniej o godzinie 22.00. Dnia następnego w godzinach wczesnoporannych mąż osoby, która opiekowała się psem usłyszał, że z piwnicy dochodzą piski, jednak nie wszedł do środka "bo nie chciał denerwować psa". Rano opiekunka psa wypuściła go do ogrodu gdzie osłabiony legł na 30 C upale. O godzinie 8.00 suka urodziła martwe szczenię. Opiekunka po 0,5 h zakopała szczenię nieopodal. Sąsiedzi, którzy zaniepokojeni całą sytuacją oferowali pomoc finansową na wezwanie weterynarza, jednak opiekunka odmówiła pomocy. Okoliczności towarzyszące tym wydarzeniom wskazywały, że osoba ta nie chciała udzielić pomocy weterynaryjnej zwierzęciu. Po godzinie 10.00, po przybyciu inspektorów KTOZ nastąpił zgon. Biegły sądowy lek. wet. W. Kujawski stwierdził, że akcja porodowa powinna trwać d 4-6 h, a po tym czasie opiekunowie powinni zwrócić się do lekarza weterynarii.
Prokurator umarzający postępowanie przygotowawcze wskazał, że ustawa o ochronie zwierząt nie penalizuje czynu polegającego na narażeniu na utratę życia zwierzęcia.
KTOZ wskazał, że taka wykładnia art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie nie zasługuje na uznanie. Norma ta stanowi, że kto znęca się nad zwierzętami podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast art. 6 ust. 2 ustawy wskazuje, że przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia, a w szczególności utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywania ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa. Ustawa o ochronie zwierząt art. 4 pkt 11 zawiera legalną definicję rażącego zaniedbania, przez którą rozumie drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności utrzymywanie zwierzęcia w stanie nieleczonej choroby.
Wykładnia powyższych norm prowadzi do jednoznacznego wniosku, że brak udzielenia pomocy weterynaryjnej w przypadku patologii ciąży jest rażącym zaniedbaniem, a skoro tak to stanowi utrzymywania zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania. Biorąc pod uwagę, że zamiarem bezpośrednim objęta ma być czynność wykonawcza, czyli utrzymywanie zwierzęcia w stanie nieleczonej choroby, to brak udzielenia pomocy weterynaryjne w opisanym przypadku stanowi występek z art. 35 ust. 1a ustawy.
Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia ograniczył się do stwierdzenia, że w potocznym rozumieniu znęcania, przedstawiony stan faktyczny nie realizuje tego znamienia typu czynu zabronionego.
KTOZ oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia, nie wyklucza zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich celem rozważenia wniesienia rzez niego kasacji. Na marginesie należy zauważyć, że to nie pierwsza sprawa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, która wymaga sięgnięcia po nadzwyczajne środki zaskarżenia.
 
adw. Piotr Rachwał - pełnomocnik Krakowskiego Towarzystwa nad Zwierzętami
 

132014
marca
Suczka Kasia czeka na pomoc

Kochani! W imieniu starszej Pani prosimy o pomoc w leczeniu suczki Kasi !

Do biura KTOZ wpłynęlo zgłoszenie dotyczące starszej Pani, która posiada psa z wielkim guzem na nodze. Inspektorzy bezzwłocznie udali się pod wskazany adres i przeprowadzili rozmowę z właścicielką psa. Suczka była zadbana, wesoła i dobrze odżywiona, jednak na nodze faktycznie miała gigantycznego guza... Kobieta nie była w stanie pokryć kosztów zabiegu usunięcia guza ze swoich oszczędności. Starsza pani, będąca właścicielką suczki jest osobą samotną. Po śmierci męża i syna nie ma już w Krakowie nikogo... oprócz suczki Kasi.

Operacja usunięcia guza jest suczce niezbędna, jednak nasze skromne fundusze nie są w stanie pokryć kosztów w całości, ponieważ to jeden z wielu psiaków potrzebujących tego typu pomocy z naszej strony. Dlatego bardzo prosimy Państwa o hojne wsparcie dla suczki. Operacja jest zaplanowana na 19.03.2014, o ile zgromadzimy fundusze.


Jeżeli chcesz pomóc Suczce i zapobiec zupełnemu osamotnieniu Starszej właścicielki- pomóż dokonując jakiejkolwiek wpłaty na nasze konto :

80 1500 1487 1214 8000 9036 0000

Z dopiskiem : dla suczki Kasi
122014
marca
Stop ponownej legalizacji uboju rytualnego!
zbieramy podpisy

ZBIERAMY PODPISY POD PETYCJĄ DO SEJMU I PREMIERA – NIE DOPUŚCIMY DO POWROTU BARBARZYŃSTWA!

Organizatorzy akcji STOP PRZYWRÓCENIU UBOJU RYTUALNEGO – Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE, OTOZ Animals, Fundacja Ius Animalia, Fundacja VIVA, rozpoczynają ogólnopolską akcję protestacyjną – każdy może imiennie wyrazić swój sprzeciw.

Jak wszyscy wiemy, udało się w Polsce zakazać uboju rytualnego zwierząt. Wszyscy ludzie, szanujący prawa zwierząt uznali to za przełom i rzeczywiste uznanie tych praw.

Nasi przeciwnicy – lobby przemysłu mięsnego i przedstawiciele pewnych radykalnych grup religijnych – nie spoczęli na laurach.

Spowodowali skierowanie kwestii uboju rytualnego do Trybunału Konstytucyjnego. Stosują też niestety inne metody i formy nacisku – na polityków i część rolników polskich.

Wszystko to w obronie wyłącznie interesów finansowych wąskiej grupy przedsiębiorców, nie zaś w obronie wolności religijnych czy interesów rolników. Kwestie religijne są jedynie pretekstem do przywrócenia w Polsce barbarzyństwa. Nasi oponenci walczą o wolności religijne, ale nie o wolności te chodzi – walka ta zmierza jedynie do zwielokrotnienia zysków, poprzez gigantyczne eksport z uboju rytualnego.
Jako Polacy nie jesteśmy zobowiązani do dbania o wolności religijne w Turcji czy Izraelu. Interesuje nas los polskich zwierząt.

W ostatnich dniach wydarzyły się dwie rzeczy, które zmuszają nas do ponownego, głośnego wyrażenia naszego zdania.

więcej informacji i formularz dostępny tutaj

112014
marca
"Człowiek najlepszym przyjacielem psa (i nie tylko...)"
zapraszamy do Centrum Handlowego Bonarka

Straż Miejska Miasta Krakowa
Centrum Handlowe Bonarka
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami


serdecznie zapraszają na wielką imprezę charytatywną

„Człowiek najlepszym przyjacielem psa (i nie tylko…)”
 

29 marca 2014 roku
godz. 13.30 – 18.00W programie imprezy m.in.

akcja adopcyjna psów i kotów ze schroniska
kącik dla dzieci
pokazy tresury psów Straży Miejskiej
aukcja prac plastycznych
stoiska promocyjne KTOZ
porady trenerów
porady lekarza weterynarii

 

                     


Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ