KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor
REKLAMA


stat4u
Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

302016
grudnia
Dziękujemy

Szanowni Państwo,

za nami kolejny rok wytężonej i ciężkiej pracy. W schronisku działo się dużo, dlatego stwierdziliśmy, że warto wszystko podsumować. Najważniejsza rzecz, którą trzeba podkreślić to fakt, że wszystkie zmiany w schronisku są wprowadzane dzięki wielu, wielu osobom czy instytucjom . Płacąc podatki w Krakowie każdy z Was dołożył cegiełkę do remontu schroniska (dzięki Radnym Rady Miasta Krakowa zakończono dwie duże inwestycje), a wpłacając datki (nawet najmniejsze kwoty) sprawiacie, że możemy krok po kroku modernizować krakowskie schronisko. Warto podkreślić, że również dzięki wsparciu sponsorów mogliśmy zakupić elementy wyposażenia za wiele tysięcy złotych. Wszystkie te działania sprawiają, że zwierzaki które trafiają do schroniska mają zapewnioną możliwie najlepszą opiekę od momentu samego przyjęcia aż do szczęśliwego momentu adopcji. Za wszystko bardzo, bardzo mocno dziękujemy i zapewniamy, że w nadchodzącym roku mamy wiele ambitnych planów na dalszy rozwój i modernizację! Poniżej krótkie zestawienie najważniejszych prac:

1. Remont kotłowni : cała instalacja grzewcza zasilana olejem opałowym została zastąpiona instalacją zasilana gazem ziemnym. Dzięki temu ogrzewamy schronisko taniej oraz nie drżymy każdego ranka w oczekiwaniu, czy zwierzaki będą miały ciepło... inwestycja finansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków.

2. Całkowicie nowy budynek rekonwalescencji – zwierzaki oczekujące na zabiegi oraz odzyskujące formę po interwencji chirurgicznej mają przestronne, ciepłe w zimie oraz chłodne w lecie pomieszczenia. Inwestycja finansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków.

3. Remont generalny budynku:
- malowanie i odgrzybianie pomieszczeń oraz korytarza,
- remont wybiegów dla psów,
- wymiana okien i drzwi,
-remont i modernizacja węzłów kąpielowych dla zwierząt,
- remont dachu,
- remont instalacji elektrycznej.
Inwestycja finansowana ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków.

4. Całkowicie nowa pracownia RTG – sprzęt na wyposażenie został zakupiony ze środków przekazanych przez sponsorów programu „Przygarnij mnie” - dzięki Pani Magdzie Steczkowskiej, która jako uczestniczka wygrała nagrodę główną i wskazała nasz azyl jako beneficjenta głównej nagrody! Z puli środków przekazanych przez sponsorów zakupiono:
- aparat RTG,
- profesjonalny stół do wykonywania zdjęć,
- nowoczesne drzwi ochronne do pracowni .

Główny element wyposażenia, czyli system radiografii cyfrowej pośredniej został zakupiony przez KTOZ, za pieniądze pozyskane ze sprzedaży biletów oraz sprzedaży aukcyjnej podczas koncertu „Granie na Szczekanie”.

5. Zabudowa ambulatorium nowymi, ergonomicznymi meblami.

6. Wymiana podestów z drewnianych na plastikowe : dzięki temu zwierzaki nie kaleczą się drzazgami oraz mogą odpoczywać na czystych, nie pokrytych glonami podestach!

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

 


302016
grudnia
Podsumowanie roku

Szanowni Państwo. Podsumowując rok 2016, chcieliśmy Państwu przedstawić krótko nasze koszty związane z działalnością statutową oraz ilość wykonanych interwencji.

W 2016 roku inspektorzy wykonali  4422 interwencji. Bardzo Państwu dziękujemy za reagowanie na krzywdę zwierząt i zgłaszanie nam takich sytuacji, abyśmy mogli polepszyć ich los. W liczbę interwencji, nie wliczamy tych wykonanych przez kierowców schroniskowych. Jak co roku pomagamy najuboższym w opiece i karmieniu ich psów i kotów. Na cel leczenia zwierząt wydaliśmy w tym roku 149 709,30 zł

Ilość osób pobierających karmę dla swoich podopiecznych oraz dla kotów wolno żyjących stale wzrasta. W ciągu całego roku wydaliśmy 17 564,018 kg

W ramach wykonywania interwencji poza Gminą Kraków, a co za tym idzie ratowaniem i odbieraniem skrajnie zaniedbanych zwierząt ze złych warunków oraz umieszczaniem ich w pensjonatach dla zwierząt (z uwagi na podpisana umowę z Urzędem Miasta Krakowa zwierzęta spoza Gminy Kraków nie mogą być umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie) oraz utrzymywaniem koni uratowanych przed pójściem na rzeź wydaliśmy na ich utrzymanie 343 060,74 zł.

 

Serdecznie dziękujemy tym co pomogli nam zrealizować nasze cele. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, bez Was nie udało by nam się. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również w przyszłym roku i razem uratujemy jeszcze więcej zwierząt.

 

Życzymy Państwu Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2017


232016
grudnia
Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2017 Składamy życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz satysfakcji z niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
Otwarte serca, trud i zaangażowanie, jakie Państwo ofiarowali naszym podopiecznym, pozwala nam wspólnie nieść radość zwierzętom, i aby ten przyszły Rok był dla nas wszystkich rokiem pomyślności.

Zarząd i Pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

 

 

 


152016
grudnia
Oświadczenie


152016
grudnia
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie pojawiło się zarówno w mediach, jak i na portalach internetowych wiele publikacji przedstawiających w sposób tendencyjnie szkalujący i oszczerczy dorobek, jak tez i bieżące osiągnięcia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, także Prezesa Zarządu.

 Wypada zatem przypomnieć, że to właśnie KTOZ doprowadziło swymi działaniami m.in. do:

- ukończenia trwającej o wiele za długo budowy schroniska prowadzonej przez ówczesna Radę Miasta i przeprowadzenia siedziby schroniska z urągających bezpieczeństwu zwierząt i zatrudnionych tam ludzi ul. Wioślarskiej na ul. Rybna 3;
- w oparciu wyłącznie o środki własne oraz korzystając z pomocy pracowników, KTOZ postawiło jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy) szpital przy schronisku, który obecnie - po upływie 20 lat – pełni funkcje magazynu;
- w tym samym dniu, w którym oddawano do użytku szpital, został odsłonięty pomnik Psa Dżoka - symbolu psiej wierności. Inicjatorką budowy była nieżyjąca już p.red. Alina Budzińska, autorem rzeźby jest P.prof. Bronisław Chromy, który swoje dzieło przekazał nieodpłatnie, natomiast wszystkie koszty związane z odlewem, posadowieniem pomnika, zakupem cokołu, pokryło KTOZ. Nawiasem mówiąc, atakujące stale KTOZ Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt wykorzystuje zdjęcie pomnika Dżok na głównej stronie stowarzyszenia.
Od 26 lat odbywają się nieprzerwanie koncerty na rzecz zwierząt, przede wszystkim schroniskowych. Koncerty odbywały się początkowo w Teatrze Groteska, następnie w Teatrze Bagatela, a od kilku lat w Filharmonii
Krakowskiej. W koncertach biorą udział najsłynniejsi artyści polskiej muzyki rozrywkowej, czynią to całkowicie nieodpłatnie. Z uzyskiwanych z koncertów dochodów zakupiono sprzęt ratujący życie i zdrowie zwierząt, m. in. kombajn do badania krwi, USG, klatki reanimacyjne, a ostatnio najwyższej jakości aparat Rtg. W tym miejscu należy wskazać, ze właśnie na dzień 28.11 br., a zatem dzień 26 koncertu z cyklu "Granie na Szczekanie", działaczki Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt zaplanowały kolejny medialny atak.

- Co roku organizowane są koncerty z okazji Dnia Kota – termin najbliższego to 15.02.2017.
- Podczas koncertów prowadzone są aukcje podarowanych wspaniałomyślnie przez Krakowian prezentów, dochody z aukcji przeznaczane są w całości na podnoszenie poziomu życia i leczenia zwierząt schroniskowych.
- Rokrocznie również odbywają się w październiku, będącym miesiącem dobroci dla zwierząt, Msze Św. koncelebrowane w intencji opiekunów zwierząt. Zwierzęta są na nich również mile widziane.
- Każdego roku  także organizowany jest wspólnie ze schroniskiem tzw. marsz azylanta.
- KTOZ uczestniczy też w tzw. "Gwiazdce dla Zwierzaka" - zebrane w czasie tej akcji dary w całości przeznaczane są do wykorzystania w schronisku dla zwierząt.
- KTOZ wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK przeprowadza akcje sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, akcje te zdecydowanie zmniejszają obszar bezdomności zwierząt.
- Przez wiele lat KTOZ prowadziło lekcje (na życzenie dyrekcji szkół) mające na celu propagowanie zarówno konieczności humanitarnego traktowania zwierząt, jak też i przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
- Aktualnie oprowadzane są przez oddelegowanych do tego zadania pracowników wycieczki dzieci po schronisku.
- KTOZ uczestniczy w imprezach zewnętrznych, w czasie których umożliwione jest prowadzenie aukcji zwierząt (np. Targi Chemobudowa).
- KTOZ prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcje promowania działalności organizacji w celu uzyskania dochodu z 1 %.
- Członkowie zarządu KTOZ biorą czynny udział w pracach Komisji Bioetycznych na krakowskich uczelniach.
- Prezes  KTOZ uczestniczyła zarówno w pracach Komisji Bioetyki na UJ, jak również przez dwie kadencje w pracach Krajowej Komisji Bioetyki ds. Doświadczeń na Zwierzętach, komisja ta funkcjonowała przy ówczesnym Komitecie Badań Naukowych; uczestniczyła tez w pracach podkomisji sejmowej dot. przepisów Ustawy o ochronie zwierząt i nowelizacji ustawy.
- Członkowie  Zarządu, w tym przede wszystkim Skarbnik, oceniają projekty gminnych uchwał dot. zapobiegania bezdomności zwierząt, pod katem ich zgodności z dobrem zwierząt.

KTOZ było poddawane w roku 2010 kontroli Delegatury NIK, kontrola zakończona została bardzo pozytywną oceną, na zlecenie Zarządu Agnieszka Suchy - księgowa KTOZ w latach 2012 do 31.07.2015 była szkolona przez uprawnionych w zakresie prowadzenia księgowości organizacji pożytku publicznego księgowych; koszty szkolenia zostały pokryte w całości ze środków KTOZ.
- KTOZ wystąpiło w roku 2012 o audyt zewnętrzny pokrywając jego koszty, ocena audytu była dla KTOZ pozytywna

Jedną z podstawowych działalności KTOZ są interwencje, które niejednokrotnie wykraczają daleko poza obszar województwa małopolskiego.

W roku 2012 przeprowadzono 4736 interwencji.
W roku 2013 przeprowadzono  6313 interwencji.
W roku 2014  przeprowadzono 6665 interwencji.
W roku 2015 przeprowadzono 5596 interwencji.
Do 10 grudnia 2016: przeprowadzono 4339 interwencji.

Interwencje te prowadzone są przez zatrudnionych w KTOZ inspektorów, inspektorzy społeczni mają zlecane interwencje, o ile istnieje taka potrzeba, interwencje te podlegają kontroli inspektora zawodowego.

Następnym z kolei zadaniem jest udzielanie pomocy finansowej właścicielom chorych zwierząt, którzy (po stosownym udokumentowaniu) nie są w stanie z własnych środków pokryć kosztów leczenia.

Przedstawiamy poniżej, jak kształtowały się wydatki na tę pomoc w poszczególnych latach:

- rok 2012 - 237.187,82 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 82/100)
- rok 2013 - 251.345,19 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 19/100)
- rok 2014 - 150.260,38 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 38/100)
- rok 2015 - 186.905,63 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 63/100)
- rok 2016 (do 10.12) - 106.485,98 zł (sto sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 98/100)

W związku ze zwiększająca się liczba podań i kolosalnymi kosztami uchwałą Zarząd KTOZ zobowiązał się do partycypowania w kosztach leczenia maksymalnie do 50 %. Takie stanowisko KTOZ wymuszone przez finansową sytuacje Organizacji wywołuje awantury połączone z
wulgaryzmami i groźbami skierowanymi tak pod adresem Zarządu KTOZ jak tez i pracowników Organizacji. Z posiadanych informacji wiemy, ze jesteśmy obecnie jedyną organizacją partycypująca w kosztach leczenia prywatnych zwierząt mieszkańców.

- KTOZ utrzymuje w hotelach zwierzęta spoza Gminy Kraków (które nie mogą, zgodnie z treścią umowy koncesyjnej, przebywać w schronisku); koszty z tym związane przedstawiały się następująco w poszczególnych latach:

rok 2012 - 235.826,45 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 45/100)
rok 2013 - 304.291,09 zł (trzysta cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 09/100)
rok 2014 - 297.690,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 70/100)
rok 2015 - 254.250,05 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 05/100)
rok 2016 do 10.12 - 174.118,22 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych 22/100)


- KTOZ utrzymuje również w hotelach dla koni aktualnie 21 koni uratowanych przed wywozem na rzeź, staramy się o adopcje, kilka zwierząt jest adoptowanych, w ich miejsce trafiają natychmiast następne.
Koszty utrzymania koni w latach 2012 do 2016 (10.12) 662.943,43 zł. Ponadto KTOZ uczestniczyło w badaniach koni wiozących turystów do Morskiego Oka i ponosiło koszty z tym związane w wysokości 3.000,00 zł
- w latach 2012 - 2016 (do 10.12) przekazaliśmy karmicielom 127 ton karmy.
- KTOZ dokłada stale do tzw. transzy schroniskowej z UMK.

W poszczególnych latach są to kwoty następujące:

rok 2012 - 254.872,91 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 91/100)
rok 2013 - 307.250,01 zł (trzysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 01/100)
rok 2014 - 316.241,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
rok 2015 - 292.038,19 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 19/100)
rok 2016 (do 10.12) - 511.660,28 zł (pięćset jedenaśie tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 28/100)


    W świetle przedstawionych powyżej informacji zdecydowany sprzeciw budzą sugestie "nierozliczonych darowizn". Każdy wydatek dokumentowany jest bowiem fakturą weryfikowaną po jej opisaniu przez księgową. W latach 2012 do 31.07.2015 księgowa KTOZ była Agnieszka Suchy, której prace w sposób szczególnie entuzjastyczny opisała w książce wizytacji schroniska b.wizeprezes i b.czlonek KTOZ Monika Krzyżanowska, współpracująca obecnie z Krakowskim Stowarzyszeniem Obrony Zwierząt. Nie odnosimy się do toczących się obecnie postępowań sądowych, rozstrzygnięcia pozostawiając sądowi. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy nastawieni na dalsze udzielanie pomocy w granicach naszych możliwości finansowych, mamy nadzieję, ze zajmująca się w głównej mierze krytyka organizacja będzie wsparciem - także finansowym - dla krakowian w ratowaniu zwierząt.

Państwu, którzy od lat wspierają nasza działalność, serdecznie dziękujemy i prosimy o kontynuację pomocy.  


Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ