KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor


Świnki
REKLAMAstat4u

WolontariatSPOTKANIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WOLONTARIATEM

WOLONTARIAT !!!

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem w przyszłą środę 13.09 na godzinę 10.00 do Schroniska na ul. Rybną 3 na spotkanie wprowadzające.
Drugi termin (weekendowy) podamy wkrótce.

Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść.
Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia ( lub mająca 16 lat i pisemną zgodę rodziców), która ma możliwość :
- regularnego przychodzenia (najlepiej w tygodniu, gdyż w soboty i niedziele bywa naraz bardzo dużo osób)
- poświęcenia ok 20 godzin na miesiąc na wolontariat


Uprzejmie informujemy, że terminy kolejnych szkoleń dla wolontariuszy będą podawane w aktualnościach na stronie głównej KTOZ.


.


***
 

Bardzo istotnym punktem działalności edukacyjnej Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest wolontariat. Dzięki wielkiemu oddaniu i poświęceniu wielu osób nasze schronisko rozwija się, a los naszych podopiecznych staje się choć trochę lżejszy.
Wszystkich nowych chętnych do wspólpracy i pomocy powitamy z ogromną radością.
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmują zgłoszenia osób, które w ramach wolontariatu pragną pomóc Schronisku lub KTOZ (wyprowadzanie zwierząt, czesanie, pielęgnacja kotów, udział w zbieraniu żywności dla bezdomnych zwierząt w supermarketach).

Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na piśmie.

Kierownik biura KTOZ przyjmuje wolontariuszy w każdy wtorek w godz. 11.00 - 17.00

REGULAMIN WOLONTARIATU

KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


1. Wolontariuszem może zostać każdy kto: kocha zwierzęta pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem zostanie wpisany do rejestru wolontariuszy KTOZ.

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, na aukcjach, w siedzibie KTOZ lub innym wskazanym miejscu.

3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ma obowiązek: każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności potwierdzenia wykonania czynności przez osoby do tego wyznaczone bezwzględnego noszenia identyfikatora z nazwiskiem i zdjęciem wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jak również w czasie przeprowadzanych akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez KTOZ przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na: wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach czesaniu wyznaczonych psów i kotów przytrzymywaniu zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych (psy podczas tych zabiegów bezwzględnie muszą mieć założony kaganiec) - karmienie szczeniąt, kociąt - pomoc w przygotowaniu zwierząt do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez KTOZ i wolontariuszy

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na : sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt sprzątaniu innych pomieszczeń i korytarzy myciu misek zwierząt

6. Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych.

7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Zarząd KTOZ oraz wykonywania czynności związanych z pracą KTOZ zlecanych przez Zarząd KTOZ lub kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy KTOZ w przypadku: rezygnacji / pisemnej lub ustnej / nie podjęcie żadnych czynności na rzecz KTOZ lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy otrzymania od kierownika Schroniska lub upoważnionego pracownika trzech nagan / wpisanych do listy obecności potwierdzających wykonanie zleconych czynności/ dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny z powodu utraty zaufania Zarządu KTOZ

9. Bieżące informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń w Schronisku na ul. Rybnej 3, na stronie internetowej www.ktoz.krakow.pl oraz w siedzibie KTOZ przy ul. Floriańskiej 53.
 

Przed złożeniem formularza wolontariackiego, wymagane jest SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY.

Dopiero po odbyciu szkolenia, można składać formularz wolontariacki w siedzibie KTOZ. Podczas szkolenia, przyszli wolontariusze zostaną poinformowani o szczegółach dalszej rekrutacji.
 

Internetowy kalendarz wizyt wolontariuszy w Schronisku jest dostępny pod linkiem "Terminarz dla Wolontariuszy". Prosimy, aby rejestowały się w nim jedynie osoby będące już wolontariuszami KTOZ . Osoby chętne aby zostać wolontariuszami, muszą wpierw przejść przez proces rekrutacji i szkolenie dla wolontariuszy.
PROSIMY OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ PODPISANEGO POROZUMIENIA Z KTOZ O NIE REJESTROWANIE SIĘ W TERMINARZU. SŁUŻY ON WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁAJĄCYCH WOLONTARIUSZY..

  

ankieta do pobrania Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Wolontariat
Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ